Řád školní jídelny

Obědy se ve školní jídelně vydávají od 11.30 do 14.00 hod.

Vaříme 2 jídla na výběr. Strávník si u PC v jídelně (nebo u vedoucí ŠJ v kanceláři) navolí požadovaný oběd - "2" se vaří pouze v případě, že se přihlásí nejméně 10 strávníků. Pokud není dostatečný počet, všichni automaticky mají "1".

Obědy se platí bankovním převodem nebo hotově v kanceláři vedoucí ŠJ vždy do konce měsíce na následující měsíc. V průběhu měsíce si lze obědy zakoupit nejpozději den předem.
Platba obědů bankovním převodem ,splatnost je do 25. každého měsíce na následující měsíc. U vedoucí ŠJ obdržíte číslo účtu a číslo variabilního symbolu strávníka.

Odhlásit oběd lze v kanceláři u vedoucí ŠJ telefonicky na záznamník 224 214 469 nebo SMS na číslo 774 94 80 06 nebo 603 295 376 kdykoliv, nejpozději do 7.30 hod ráno požadovaného dne. Nebo přes internet, viz. Objednání obědů. Přeplatek za odhlášený oběd se převádí do dalšího měsíce, ale obědy se tím automaticky neobjednávají. Každý strávník si musí oběd objednat nejpozději den předem.

Vracení přeplatků při ukončení stravování ve školní jídelně lze hotově u vedoucí ŠJ. U plátců bankovním převodem bude převeden zpět na účet až po "Odhlášení se ze stravování" u vedoucí ŠJ.

Nový strávník je povinen vyplnit "Přihlášku ke stravování" a k odběru obědů si zakoupit za zálohu 100,-- Kč v hotovosti čip u vedoucí ŠJ. V případě, že čip na stravování zapomene, je mu v kanceláři ŠJ vystavena náhradní stravenka. Bez čipu  nebo náhradní stravenky nemůže být oběd vydán.

Pro maximální zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stravování je po dobu výdeje jídel zajištěn v jídelně dohled pomocí snímacích kamer. Kamerový záznam je uchovám po dobu 5 dnů, poté je automaticky smazán


Neodhlášený oběd je možné si vyzvednout do přinesených nádob v době od 11.30 do 12.00 hod. Strávník má nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci!

Odkládání kabátů a tašek:
- žáci ŠD na věšáky v malé jídelně, žáci II. stupně ZŠ do svých šaten
- studenti a dospělí strávníci na věšáky ve velké jídelně
- v taškách a kabátech nenechávejte osobní věci! Za ztrátu neručíme!

Ředitelské volno nebo prázdniny - v době, kdy ve škole neprobíhá výuka a je v provozu školní družina, nelze žákům poskytnout dotovaný oběd; tzn., že žák platí plnou cenou oběda. (podle zákona 561/2004 Sb. § 119, 122)

Maturity - žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku (podle zákona 561/2004 Sb. § 81 odst. 9)

Vstup do jídelny je zakázán osobám, které nemají zaplacený oběd!
  •  
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one