Objednání obědů

Registrace služby
1. Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo. Připravte si je dopředu.
Uživatel - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky
Heslo - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
- potvrzení objednávky
- nedostatečná výše konta
- neodebraná strava
- měsíční přehled
Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy
2. Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese:
www.strava.cz

Zde zvolte v sekci Strávník položku Objednávání stravy.

3. V dalším dialogu zvolte položku Přihlášení uživatele.

4. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni do "své" jídelny.

5. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.

6. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.

    Pokud jsou ze zařízení (jídelny) zasílána potřebná data, je zobrazen stav konta strávníka a ikonkou či počtem objednaných jídel je označeno jídlo, které je již objednáno. Jak jsou tyto údaje aktuální, je dáno zasláním dat zařízením (jídelnou) a datum aktualizace vyjadřuje datum a čas odeslání dat ze zařízení (jídelny).
Ve formuláři pro individuální strávníky jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny jednotlivé druhy jídel, které lze přihlašovat či odhlašovat. Vlastní přihlášení či odhlášení se provádí poklepáním myší na příslušný řádek, čímž se provádí změna stavu ve čtverečku příslušného řádku. Stavy P = přihlásit, O = odhlásit, nevyplněno= bezezměny. Formulář nedovoluje provést přihlášení více druhů v chodu (např. oběd1 a současně oběd2 z chodu oběd).

7. Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení uživatele.

8. Objednání obědů přes internet je možné jen do 13 hod předcházejícího dne.


Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz. viz Nápověda
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one